Holidays in Grodnenskaja Oblast, Belarus in 2023

DateWeekdayEventType
01 JanSundayNew Year's DayPublic
07 JanSaturdayOrthodox Christmas DayPublic
08 MarWednesdayInternational Women's DayPublic
25 AprTuesdayCommemoration DayPublic
01 MayMondayInternational Labor DayPublic
09 MayTuesdayVictory DayPublic
03 JulMondayIndependence DayPublic
07 NovTuesdayOctober Revolution DayPublic
25 DecMondayChristmas DayPublic